رویه های ارسال کالا

ارسال به وسیله پست

با توجه به نوع محصول و کالا و بر اساس حجم و اندازه کالای ها زیر 20 کیلو گرم توسط پست برای مشتریان تمام استان های ایران ارسال می گردد در استان تهران، البرز در ارسال های سریع و یک روزه، ارسال پستی انجام نمی شود

ارسال به وسیله سرویس الو پیک

بر اساس اندازه و وزن کالا، در صورت امکان ارسال با پیک موتوری، صرفا در تهران، و استان البرز قابل انجام است، مگر در استان هایی که آرال مت در آنجا انبار دایر نموده باشد.

ارسال به وسیله تیپاکس

ارسال به وسیله تیپاکس تنها در صورت خواست مشتری انجام می شود

ارسال به وسیله شرکت های حمل

آرال مت حسب اندازه و وزن کالا در صورت لزوم از شرکتهای حمل و نقل طرف قرارداد خود، استفاده خواهد نمود

اختصاصی آرال مت

ارسال اختصاصی توسط شبکه حمل آرال مت انچام می گیرد که حسب صف سفارشات و فاصله از انبار تا مقصد این گزینه برای مشتریان به صورت رایگان انتخاب می گردد

ارسال توسط وانت بار و کامیونت و تریلر

در سفارشات حجیم و تعداد بالا در موارد تامین کالای پروژه ها و یا خرید های عمده مشتریان، ارسال کالا تنها توسط وانت بار مسقف ، کامیونت، و یا تریلی مسقف ارسال می گردد که تمام هزینه های حمل و باربری به عهده مشتری می باشد

ارسال های سفارشی

در تمام سفارشات مشتری مختار است که نحوه ارسال کالا را در قسمت توضیحات در زمان ثبت سفارش قید نماید تا واحد فروش در صورت امکان انجام درخواست مشتری ،واحد انبار را ملزم به بسته بندی و استفاده از شیوه گفته شده توسط مشتری، نماید

دریافت مستقیم از انبار های آرال مت

این شیوه در حال حاضر غیر فعال شده است و دیگر امکان انجام آن نیست