افزودن به علاقه مندی

افزودن به برای مقایسه

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 9 آمپر موتوری
برند: Hyundai دسته: , شناسه محصول: 1680

ویژگی های کالا

در کنتاکتور AC هیوندای- 220 ولت- 9 آمپر موتوری از يک حلقه اتصال کوتاه جهت جلوگيری از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده مي شود. اصول کار کنتاکتورها بر پایه روابط فیزیکی استوار است. همان طور که می دانیم نيروی کششی يک جريان الکتريکی متناوب، متناسب با مجذور جريان عبوری از آن می باشد.

کنتاکتور AC هیوندای- 220 ولت- 9 آمپر موتوری

در نتیجه تعداد دفعاتی که اين نيرو ماکزيمم و صفر می شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد گرديد. پس در لحظاتی که مقدار نيرویکششی بيشتر از نيرویمقاوم فنرهای کنتاکتور باشد، هسته کنتاکتور جذب مي شود و در لحظاتی که مقدار نيروی کششی کمتر از مقدار نيروي فنر ها شود، هسته متحرک هسته نيز آزاد شده و به محل اول خود باز مي گردد. بدين ترتيب در هسته متحرک لرزش و صدا ايجاد خواهد شد. اين نوسانات را مي توان به وسيله يک حلقه بسته که در سطح قطب های جا سازی شده از بين برد و لرزش آن را برطرف کرد. عمل اين حلقه به این صورت است که مانند سيم پيچ ثانويه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است، از آن جريان القايی عبور مي کند و باعث ايجاد فوران مغناطيسی در مدار هسته می شود. اين فوران ایجاد شده با فوران اصلی اختلاف فاز دارد و در زمانی که نيروی کششی حاصل از فوران اصلی صفر باشد، نيروی کششی حاصل از این فوران ماکزيمم خواهد بود و بر عکس. چون جمع اين دو نيرو به هسته متحرک اثر می گذارد، پس نيروی کششی در هر لحظه از نيروی مقاومت فنر بيشتر خواهد بود. کنتاکتور AC 220 ولت- 9 آمپر موتوری دارای  جریان نامی  9A بوده و ولتاژ نامی آن 220v است. تفاوت اين دو کنتاکتور در اين است که در کنتاکتور هاي AC از يک حلقه اتصال کوتاه براي جلوگيري از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده مي شود. نيروی کششی يک مغناطيس الکتريکي جريان متناوب، متناسب با مجذور جريان عبوري از آن و در نتيجه متناسب با مجذور اندکسيون مغناطيسی است.

ارسال آرال مت

قیمت:

تومان ۲۷۵,۰۰۰

ارسال تیپاکس و پست

تمام ایران

پیک و وانت بار

استان تهران

باربری ( سریع)

تمام شهرها به جز تهران

ارسال تخصصی آرال مت

در خرید های اختصاصی