دنیای‌اقتصاد : 

روند صدور جواز صنعتی اولین ماه نیمه دوم سال را با رشد سپری کرد؛ رشدی که در روند تولیدات صنعتی نیز قابل‌لمس است که با این شرایط می‌توان گفت تقاضا برای اخذ مجوز در بخش‌های مختلف صنعتی همچنان گرم است. داده‌های اعلام شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان مهرماه سال‌جاری نشان‌‌دهنده رشد بیش از ۱۶ درصدی درخواست برای سرمایه‌گذاری در طرح‌‌های صنعتی است.

روند مثبت درخواست برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری صنعتی در تولیدات کالای منتخب نیز دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که از میان ۵۶ کالای منتخب در مدت زمان مورد بررسی ۲۳ کالا افت تولید و ۳۳ قلم کالا رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌‌اند و با این شرایط می‌توان گفت ۵۷ درصد کالاهای منتخب ارزیابی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد تولید داشته‌اند. با رصد داده‌های اعلام شده این نکته نیز نمایان می‌شود که در دوره زمانی مورد بررسی شاهد تغییر گرایش سرمایه‌‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که داده‌‌های اعلام شده از گرایش سرمایه‌‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع کوچک و بعضا متوسط حکایت دارد. براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۵ هزار و ۲۰ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیون و ۶۱۵ هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد بیش از ۱۶ درصدی و به لحاظ ارزش نیز افت بیش از ۱۶ درصدی داشته است. اما درخصوص پروانه‌های بهره‌برداری صادره (ایجادی و توسعه‌ای) نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳ هزار و ۴۹۲ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادره شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد حدود ۶ درصدی داشته است، سرمایه محقق شده برای این پروانه‌های بهره‌برداری نیز بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۳۷ درصدی داشته است.

ازسوی دیگر، شرح حال صدور جوازهای صادره در میان هفت گروه و ۱۶ زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی نیز از تمایل برای اخذ جواز حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع ۱۶ زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۱ زیرگروه اولین ماه دومین فصل جاری را با رشد درخواست برای صدور جواز پشت‌سر گذاشته‌اند. در ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت گروه شامل بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «صنف»، «تجارت خارجی»، «تجارت الکترونیک»، «نرم‌افزار» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» ارزیابی می‌شوند که در مجموع ۱۶ زیرگروه برای آنها تعریف شده است. افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی موجب شد تا پیش‌بینی‌های افت سرمایه‌گذاری با اعمال تحریم‌های جدید نیز از بین برود. با اعمال تحریم‌های جدید برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که سرمایه‌‌گذاران از سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های صنعتی خودداری خواهند کرد، اما آمارها نشان می‌دهد که همچنان تقاضا برای سرمایه‌گذاری و اخذ مجوز در کشور وجود دارد.

وضعیت صدور جوازها در ابتدای پاییز ۹۸ بررسی شد

وضعیت ۱۶ زیرگروه

براساس داده‌های اعلام شده بخش معدن که دربرگیرنده سه زیرگروه «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» می‌شود، مدت زمان مورد بررسی را با رشد در دو زیر گروه و افت در یک زیر گروه دیگر از اخذ جواز سپری کرده است. با توجه به آمار منتشر شده در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۵۰۴ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵۹۳ فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود، افت ۱۵ ‌درصدی برای این زیر گروه ثبت شد. اما مجوزهای صادره برای «گواهی کشف» نیز برابر با ۲۸۹ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵/ ۲ درصدی داشته است، اما جوازهای صادره برای «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۳۳۳ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. همچنین داده‌‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۱۹ هزار و ۴۵۰ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۳درصدی را به ثبت رسانده است. اما در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند مثبت صدور «کارت‌های بازرگانی» و افزایش تجار جدید دارد. براساس ارزیابی‌‌‌ها، در مدت زمان مورد بررسی، ۴ هزار و ۲۷۸ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشدی حدود ۳ درصدی همراه بوده است.  

«تجارت الکترونیک» یکی‌ دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در زیر گروه «گواهی امضای الکترونیکی» رشد و در زیرگروه «نماد الکترونیکی» افت جواز را ثبت کرده است. در مدت زمان مورد بررسی صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۸۸ هزار و ۲۵۲ فقره بوده که رشد بیش از ۶۳ ‌درصدی داشته و صدور «نماد الکترونیکی» نیز معادل ۷ هزار و ۴۱۴ فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۱۰ ‌درصدی داشته است. ششمین گروه مورد بررسی صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه که در زیرشاخه‌ای به‌نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۵ ‌درصدی را تجربه کرده است.  هفتمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۱۹۰ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵/ ۱۹ درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۹۵ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با افت بیش از ۸ ‌درصدی همراه بوده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز ۱۰ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد نزدیک به ۴۳ ‌درصدی داشته است. «پروانه پژوهش مرکز پژوهش‌‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی دو فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتی ۷۵ ‌درصدی داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۵۶ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۶۲ درصد داشته است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز از رشد بیش از ۲۷ ‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر با ۱۱۲ فقره است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد