ایرنا : 

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تصویب ۷۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری از ابتدای امسال تا پایان مهرماه و رشد ۱/ ۲۶ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

بر پایه آمارهای یادشده، این حجم سرمایه‌گذاری برای ۵۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری تصویب شد که در مقایسه با ۴۳ طرح مصوب هفت‌ماهه پارسال، رشد ۹/ ۲۷ درصدی نشان می‌دهد. حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در هفت‌ماه سال ۹۷، رقم ۶۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است.