تماس با ما

۰۲۱-۴۴۰۰۰۷۲۰

واحد فروش 

sale@aralmet.com

۰۲۱-۴۴۰۹۹۰۴۵

واحد امور مشتریان 

 

۰۲۱-۸۹۷۷۵۱۲۶

فکس و ارسال مدارک

form@aralmet.com

۰۲۱-۹۱۰۱۲۷۸۶

داخلی ۳

امور تامین کنندگان

۰۲۱-۹۱۰۱۲۷۸۶

داخلی ۴

سوالات

۰۲۱-۹۱۰۱۲۸۶

داخلی ۲

پشتیبانی ۲۴ساعته 

۰۲۱-۹۱۰۱۲۷۸۶

داخلی ۱

پشتیبان فروش

گفتگوی آنلاین

۰۰۴۴-۲۰۳۷۶۹۴۲۰۴

خارج از ایران

دفتر لندن